เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเรา”
สวัสดิการ
ㆍ ประกันสังคม
ㆍวันหยุด 6 วัน/เดือน
ㆍประกันอุบัติเหตุ
ㆍ กิจกรรมสันทนาการบริษัท
ㆍ ค่าล่วงเวลา OT
ㆍ เบิกยารักษาฟรี 200 บาท/เดือน
ㆍวันหยุดประจำปี

ช่องทางการสมัคร
1.สอบถามเพิ่มเติม โทร. 064 932 0786
2.ส่ง Resume มาที่ Facebook : Pharmacy De Bangkok
3. กรอกใบสมัครออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายได้ 55,000++
ㆍวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
ㆍ ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ㆍ ทำงาน 9 ชม. (รวมพัก 1 ชม.)
ㆍมีทักษะการสื่อสารที่ดี
ㆍมีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี

รายได้ 15,000++
ㆍวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
ㆍมีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพที่ดี
ㆍสามารถทำงานเป็นกะได้
ㆍมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

รายได้ 15,000++
ㆍเพศชาย/หญิง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ㆍสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ㆍจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ㆍประสบการณ์ 1-2 ปีสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือพร้อมเรียนรู้
ㆍสามารถดูแลงาน Lazada / Shopee และอื่นๆ (จำเป็น)
ㆍมีประสบการณ์ Online Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ 20,000++
ㆍวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ㆍมีประสบการณ์บริหารงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
ㆍมีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
ㆍมีความคิดสร้างสรรค์เสนอแนะ ขยันทุ่มเท

รายได้ 20,000++
ㆍวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ㆍมีประสบการณ์งาน HR ด้านการฝึกอบรม 3-5 ปี
ㆍมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน / และงานฝึกอบรม
ㆍมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

รายได้ 18,000++
ㆍวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
ㆍมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
ㆍใช้ Express หรือ โปรแกรมต่างๆของบัญชีได้
ㆍ มีความสามารถในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างดีเยียม

รายได้ 18,000++
ㆍมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อยา และ/หรือเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ร้านยา หรือผู้แทนจัดจำหน่ายยา อย่างน้อย 2 ปี
ㆍมีทักษะทางด้านงานเอกสารและทักษะทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Excel สมัครออนไลน์
ㆍมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี

 แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อมูลผู้สมัครงาน

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก