Pharmacy De Bangkok
ร้านยาที่มากกว่าร้านขายยา

ร้านฟาร์มาซี เดอ แบงค์คอก เป็นร้านขายยาที่มากกว่าร้านขายยา เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และขยายสาขามาจนถึงปัจจุบัน มีสาขาทั้งสิ้น12สาขา ฟาร์มาซี เดอ แบงค์คอก เป็นร้านที่ให้บริการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทุกสาขา

Pharmacy De Bangkok

Pharmacy De Bangkok ฟาร์มาซี เดอ แบงค์คอก
“ ร้านขายยาที่มากกว่าร้านขายยา”

New

Shop Online