Pharmacy De Bangkok

ร้านฟาร์มาซี เดอ แบงค์คอก “ ร้านยาที่มากกว่าร้านขายยา”

Goal

เราจะเป็นร้านยา ที่ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

Vision

ร้านยาที่มากกว่าร้านขายยา บริการที่เป็นเลิศ สะดวกครบครัน นวัตกรรมใหม่ มุ่งมั่นสู่มาตรฐานระดับสากล

Mission

มุ่งสู่การเป็นร้านยาชั้นนำระดับสากล ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน เป็นที่ 1 ในใจ พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

Core Values

 1. ลูกค้าคือคนสำคัญ
  ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอับดับแรก เข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าพร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
 1. ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง
  ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส
 1. ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ
  ร่วมทำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและองค์กร
 1. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
  มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด
 1. เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
  เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและองค์กร
 1. ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
  มุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะร้านยาที่มากกว่าร้านขายยา เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เภสัชกร อบัส นุ้ยเด็น

กรรมการผู้จัดการบริษัท

คุณศศิภา แดงนุ้ย

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท

คุณสุวิทย์ เอียดวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท

คุณอับดุลยาเลน นุ้ยเด็น

ทีมบริหาร

คุณสลิษา แดงนุ้ย

ทีมบริหาร

คุณปรัชญา สงคง

ทีมบริหาร